Despre noi…

Centrul de Resurse și Informare pentru Părinţi (CRIP) este un serviciu care oferă sprijin şi asistenţă părinţilor preocupaţi de educaţia copiilor lor. Este un spațiu de 31.36 mp pus la dispoziție de către Colegiul Național “Nicolae Iorga”, printr-un contract de comodat și amenajat pentru întâlnirile cu părinții, cu părinții și elevii pentru derularea activităților informative și  în parteneriat.  Vă vom pune la dispoziție materiale informative cu privire la activitățile școlare și extrașcolare ale elevilor.

Centrul beneficiază de echipe  de lucru multidisciplinare, formate din psihopedagogi, profesori- educatori, profesori logopezi, profesori itineranți ce oferă servicii specializate într-un mediu primitor. De asemenea vom lansa invitații către specialiști în parenting: consilieri școlari, psihologi, medici și asistenți medicali, ofițeri ai Poliției etc.

SERVICII OFERITE

>>> activități de formare și informare pentru părinţi şi familie;

>>>consiliere pentru părinți și elevi;

GRUPURI ȚINTĂ

Seviciile centrului se adresează:
>>> părinţilor care doresc să-şi sprijine copilul în dezvoltarea lui cognitivă, socială şi emoţională sănătoasă;
>>> părinţilor ai căror copii au dificultăţii comportamentale, sociale şi emoţionale (tristeţe, agresivitate, crize de furie, opoziţionism);

>>> copiilor cu cerințe educative speciale;

>>>cadrelor didactice din învățământul special și special integrat;

>>>membrilor  comunităţii locale.

ACTIIVITĂȚI

Proiectul  „Meseria de părinte” se derulează  pe o perioadă de 3 ani şi îşi propune să atragă atenţia asupra nevoilor emoţionale şi psihice ale copiilor, precum şi asupra efectelor negative pe care le au disciplinarea prin bătaie, umilinţa şi neglijenţa în ceea ce priveşte dezvoltarea psihică şi afectivă a acestora şi modul în care se formează şi se va comporta viitorul adult.

Vor fi abordate teme despre dezvoltarea copiilor, disciplina pozitivă, comunicare dintre părinte și copil,  educație pentru sănătate, educație pentru timpul liber, strategii de căutare a unui loc de muncă și de integrare pe piața muncii.

La Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte are loc, joi 19.04.2018 începând cu ora 11.00, un lectorat cu parintii având ca temă „Comunicarea eficientă dintre părinți și copii”. În cadrul activității, părinți ai elevilor de la fiecare clasa se vor întâlni cu profesori din școală, Prof.-educator Dragomiroiu Mariana-Andreea, directorul educativ, prof. psihopdagogie Lixandru Ioana-Iuliana, spre a gasi împreună modalități de îmbunătățire a comunicării cu proprii copii”.